ഞാനെന്ന പേര് ആഗോള പ്രശ്‌നമാകുമ്പോൾ

ഞാനെന്ന പേര് ആഗോള പ്രശ്‌നമാകുമ്പോൾ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കാണാനിടയായി… കൂടിക്കാഴ്‌ചക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു…. ഒരു മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് മുസ്‌‌ലിം എന്ന ഐഡന്റിറ്റി പ്രശ്‌നമായിട്ടുണ്ടോ?​…

അതിന് ഉത്തരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു സംഭവം വിവരിച്ച് കൊടുത്തു…. Continue reading “ഞാനെന്ന പേര് ആഗോള പ്രശ്‌നമാകുമ്പോൾ”

Advertisements

കവിത

വാക്കുകൾ വേദന നൽകിയപ്പോഴൊക്കെ മൗനമായ്‌ മരുന്നേകിയ നീയാണത്രേ കവിത

നിനക്ക് പോയി മംഗളത്തിൽ ചേർന്ന് കൂടേ…

നിനക്ക് പോയി മംഗളത്തിൽ ചേർന്ന് കൂടേ…

നിനക്ക് പോയി മംഗളത്തിൽ ചേർന്ന് കൂടേ… കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച മുതൽ കേൾക്കുന്നതും കേട്ടു മടുത്തതുമായ ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ചിലരോടൊക്കെ മാന്യമായ ഭാഷയിലെ മറുപടിയും ചിലരോട് തികഞ്ഞ പുഛത്തോടെയും ഞാനീ ചോദ്യത്തിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിലെ ധ്വനികൾ മനസിലായത്. മുഴുവൻ മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ല വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓരോ ചോദ്യവും. Continue reading “നിനക്ക് പോയി മംഗളത്തിൽ ചേർന്ന് കൂടേ…”

Angel of death

My heartbeats… 

Now they are struggling with serious feelings…

Feeling that kept underneath on the darkest side of the four layered piece of flesh and blood are now becomes the rebels of the kingdom of my body…

They are become zoombies…

Everywhere they have touched changed like them 

Here comes my saviour… The angel of death, asrael… 

Come on get the hell out of here before my feelings take control of my body…

It’s all yours come on take me….

Muhammed Aslam