നീലച്ചുമരുകളിൽ കുറിച്ചിട്ടവയൊക്കെയും കഴുകി വിശുദ്ധമാക്കണം…
സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നതെല്ലാം കിട്ടിയ കാശിനു വിറ്റുപെറുക്കണം….
ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഒരു നേരമ്പോക്കിന്റെ അറ്റത്തുവെച്ചുമുറിക്കണം…
മുഷിഞ്ഞുനാറിയ കുറച്ച്‌ കുപ്പായങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ തിരുകണം…
ഓർമ്മകളെയും സങ്കടങ്ങളെയും ബലികഴിച്ച പേപ്പർ കഷണങ്ങൾ വാരിയിട്ട്‌ കത്തിക്കണം…
നാലുംകൂടിയ കവലയിൽ ചെന്ന് ആദ്യം വരുന്ന വാഹനത്തിൽ കയറണം അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണം
കാലദേശാന്തരങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം….
തീർന്നു എല്ലാമെന്നു തോന്നുന്ന നിമിഷത്തിൽ സങ്കടങ്ങളുടെ നഞ്ചു കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങിയില്ലാതാകണം….
ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത ഒരു ഒറ്റുകാരനാകണമെനിക്കു
ഒരു നാടോടിയാകണമെനിക്കു….
#ഒറ്റുകാരൻസഖാവ്‌

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s