അനന്തരം എന്റെ സൗഹൃദം നിനക്കു പ്രണയമായും

എന്റെ മോഹങ്ങൾ നിനക്കു കാമമായും തോന്നപ്പെടും

വീണ്ടുമൊരു വഴിദൂരത്തിനപ്പുറംനമ്മൾ പിരിയേണ്ടവരാണെന്നും
എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്‌ ലഹരിയുടെ മാലാഖമാരാണെന്നെനിക്കറിയാം

ആയതിനാൽ

നഷ്ടം മുഴുവൻ നിനക്കാണു

നിന്നെയും നിന്റെ പ്രണയത്തെയും നിനക്കു നഷ്ടമാകും
ചെരിയൊരു വഴിദൂരം എനിക്കു കൂടെ നടക്കാൻ
ബാക്കിയാകുന്ന ജീവിത യാത്രയിൽ ഒന്നോർത്തു ചിരിക്കാൻ

ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ ദാനം കിട്ടിയ ഞാനെത്ര ധന്യൻ

ഹാ ഞാനെത്ര ധന്യൻ

(പത്ര പ്രവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് മുതലാളി വെറുതെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു…. )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s